Dbajmy o las

Cel wydarzenia to edukacja przyrodniczo leśna, promowanie leśnych kompleksów Nadleśnictwa Głogów, zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw człowieka względem środowiska naturalnego.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use