Kliimaseaduse avaüritus

Kliimaseaduse avaüritus toimub 20. septembril kell 13. Ürituse käigus tuuakse näiteid teiste riikide kliimaseadustest ning antakse ülevaade senistest ettevalmistustest Eesti kliimaseaduse osas. Samuti toimub arutelu, kellele ja millise sisu ning ulatusega kliimaseadust Eesti üleüldse...

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use