Zrównoważony rozwój “nieNiepotrzebnych”: finał konkursu literackiego

Chcemy przedstawić dalsze losy bohaterów “nieNiepotrzebnych”, którzy tym razem zadbają o zrównoważony rozwój naszej ziemi.

This literary competition is addressed to primary students from grade levels 4,5 and 6 from 17 Lower Silesian communes. The aim of the competition is to promote balanced development of the region by encouraging ecological behaviour. Well- known characters from the film „nieNiepotrzebni” will help with this aim. The competitors will be asked to describe further adventures of, among other things, Beauty, Wiadzio, Roliński, Major. We will give awards in each age category.Konkurs literacki jest przeznaczony dla uczniów klas 4,5,6 szkół podstawowych z 17 dolnośląskich gmin, tworzących Środkowosudecki Region Gospodarki Odpadami. Jego celem jest propagowanie zrównoważonego rozwoju regionu, poprzez zachowania ekologiczne. Pomogą w tym dobrze znani młodzieży bohaterowie filmów „nieNiepotrzebni”. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie opisać dalsze przygody między innymi: Beauty, Wiadzia, Rolińskiego, Majora. Przyznamy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use