ZELENA ZEMLJA – KAJ LAHKO PRISPEVAM?

V delavnici se bomo dotaknili pravičnih in nepravičnih načinov delovanja sistemov. Se vprašali: Kaj je pravzaprav trajnost? In najpomembnejše – skušali najti načine, s katerimi lahko prispevamo.

We will be asking ourselves what is sustainability and how we can contribute.V delavnici se bomo dotaknili pravičnih in nepravičnih načinov delovanja sistemov. Se vprašali: Kaj je pravzaprav trajnost? In najpomembnejše - skušali najti načine, s katerimi lahko prispevamo k boljšemu planetu.


V okviru delavnice bo predstavljen tudi mednarodni projekt ENTRE4ALL, katerega cilj je izdelava gradiv in orodij za usposabljanje odraslih s posebnimi potrebami, ki jim bodo omogočila podjetniške in digitalne spretnosti ter spodbujanje socialnega podjetništva.


Izvedli bomo dve delavnici.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use