Zazelenimo OŠ Banija

Students will collect plastic bottles and will buy houseplants with the collected funds.

We will hold an informative lecture and workshop for one class through which the students will get to know sustainable development and its main goals. During the workshop each student will choose one goal of sustainable development and will create a digital brochure in which he/she will show activities which can be performed in the local community to achieve that goal.

In the school lobby, the class who had the workshop will post an informative billboard on sustainable development for all the students in school and invite them to join the activity of collecting plastic bottles in school.

With the collected funds we will buy house plants for each classroom. Each class will receive one houseplant to take care of, together with their head teacher. In this way we will contribute to the protection of the climate which is one of the goals of sustainable development.Za jedan razred učiteljice Ankica Veseljić  i Dragana Škrtić održati će informativno predavanje i radionicu kroz koje će učenici spoznati što je održivi razvoj i koji su njegovi glavni ciljevi. Tijekom radionice svaki učenik će odabrati jedan cilj održivog razvoja i izraditi će digitalni informativni letak na kojem će prikazati aktivnosti koje mogu provoditi u svojoj lokalnoj zajednici u svrhu ostvarenja tog cilja.

U halu škole, razred koji je imao radionicu, izraditi će informativni pano o održivom razvoju za sve učenike u školi te ih pozvati da se priključe u akciju skupljanja plastičnih boca u školi.

Prikupljenim novčanim sredstvima od prodaje boca kupiti će se sobno bilje za svaku učionicu. Svaki razred će dobiti jednu sobnu biljku o kojoj će se brinuti zajedno sa svojim razrednikom. Na taj način pridonijeti ćemo zaštiti klime što je jedan od ciljeva održivog razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use