Zajedno za održiviji život

Učenici će organizirati štand u predvorju škole kako bi upoznali učenike i djelatnike škole s načelima održivog razvoja.

Students will create promotional flyers on which they will explain the most important determinants of the 17 sustainable development goals. They will design an appropriate stand where they will display examples they have made, to whom they want to convey the importance of taking care of the environment. They will also hand out promotional flyers to visitors.Učenici će izraditi promotivne letke na kojima će objasniti najvažnije odrednice 17 ciljeva održivog razvoja. Osmislit će prigodan štand na kojem će izložiti svoje izrađene primjerke kojima žele dočarati važnost brige o okolišu. Posjetiteljima će dijeliti i promotivne letke.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use