Za naravo ob Sočo

Action to experience the incredible beauty of Soča valley and expose direct threats it is facing. Combining activities of hiking, running, cycling and hiking with cleanup and protest is a way to go!

On Saturday, September 19th, all of us who prefer nature and justice, rather than concrete and greed, will hike, paddle and cycle the course of the Soča River from its confluence with Lepena in the heart of the Julian Alps, all the way to Anhovo, where chimneys of the cement plant Salonit Anhovo rise ominously.

At 4PM, when we finish hiking, cycling and kayaking on seven sections, we will all show solidarity with the inhabitants of the middle Soča Valley, who have been suffering from severe pollution for many decades, with a protest march between Anhovo and Deskle. It began in 1921 with asbestos, which is still quietly killing. Today, waste co-incineration and drinking water problems continue. 

It is time to end profit maximization at the expense of human health and the environment!V soboto, 19. septembra, bomo vsi, ki imamo raje naravo in pravico, kot beton in pohlep, prehodili, preveslali in prekolesarili tok reke Soče od njenega sotočja z Lepeno v osrčju Julijskih Alp, pa vse do Anhovega, kjer se zlovešče dvigajo dimniki cementarne Salonit Anhovo.


Ko bomo zaključili s hojo, kolesarjenjem in veslanjem po sedmih odsekih, bomo vsi skupaj ob 16.00 s protestnim pohodom med Anhovim in Desklami izkazali solidarnost s prebivalci srednje Soške doline, ki že dolga desetletja trpijo hudo onesnaženje, ki mu kar ni videti konca. Začelo se je 1921 z azbestom, ki še zdaj tiho mori. Danes se nadaljuje s sosežiganjem odpadkov in težavami s pitno vodo. 


Čas je, da se maksimiranje profitov na račun zdravja ljudi in okolja konča!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use