Z dobrim zdravjem do dobrega počutja

Delavnica bo namenjena praktični pripravi domačega zeliščnega čaja.

The workshop will be dedicated to the practical preparation of homemade herbal tea. The contractor will present the procedures of harvesting, drying or storage and preparation. Participants will also discuss the types of tea and the disease states in which tea preparations help.Delavnica bo namenjena praktični pripravi domačega zeliščnega čaja. Ob tem bo izvajalec predstavil postopke nabiranja, sušenja oziroma shranjevanja in priprave. Udeleženci se bodo pogovorili tudi o vrstah čaja in bolezenskih stanjih, pri katerih čajni pripravki pomagajo.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use