XVIII Taaralinna Taaderant

Folklore Day for Children and Youth in Tartu

The purpose of Taaralinna Taaderant is to introduce children and youth, and through them to their families, our traditional culture by highlighting the folklore, traditional songs, stories, dances, games, manners and customs without stylizing."Taaralinna taaderant" on Tartu laste ja noorte folklooripäeva nimetus.


Taaralinna taaderandi eesmärgiks on tutvustada lastele ja noortele ning nende kaudu ka pererahvale meie pärimuskultuuri

tõstes esile rikkaliku pärimuse ehedust, traditsioonilisi laule, pillilugusid, tantse, mänge ja kombeid stiliseerimata.


Ühisesse laulu-, mängu- ja tantsuringi on oodatud pereliikmed, nii vanad sõbrad kui uued huvilised, sõltumata vanusest ja rahvusest.


XVIII Taaralinna taaderant võimendab eakohaste tegevustega tänavu Eestis toimuva rahvusvahelise pärimuspeo BALTICA 2019 tegevusi.


Taaderant toimub alates 1992.aastast ja on üheks vanimaks järjepidevalt toimuvaks noorte pärimuspeoks Eestis.


Taaralinna taaderandi algataja ja eestvedaja on Tiina Konsen.   

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use