XII Põhja Liivimaa festival

XII North Liivimaa Festival is an interesting day in aim to support coastal fishery and its traditions.

Traditional cultural heritage day organised in cooperation with Latvia. The aim of this day is to introduce the traditions through different kind of activities: fair, children activities, workshops.The theme of this year is coastal fishery. Traditsiooniline Eesti-Läti festival ajaloolisel Liivimaal - tegevused liivi kultuuritraditsioonide tutvustamisest tänapäevaste käsitööoskuste õpetamiseni. Toimub suur laat, esinevad erinevad kollektiivid ja avatud on töötoad. Mitmekesine ja uuenduslik lähenemine rahvakultuurile. Põhja-Liivimaa festival on toimunud erinevates formaatides juba 2006. aastast. Festivali eesmärk on olla piiriülene kaksiksündmus Lätiga. Traditsiooniliselt toimub festival iga aasta juuni esimesel laupäeval Häädemeestel. Festival on hea näide vallaelanike, seltside, ettevõtete ja kultuuritegijate koostööst Kogu päeva täitva sündmuse läbivaks teemaks on seekord RANNAKALANDUS. Festivali korraldatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava toetuse abil, vastavalt MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia eesmärkidele. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use