WORKSHOP „Paper recycling“

Activities will raise their ecological consciousness and creativity and they will learn why it is important to sort waste and what are the benefits of recycled paper.

Main goal of workshop is education, information and raising public awareness on importance of sustainable waste management. Workshop is intended for children in child-care centres and elementary schools. Children will make paper for drawing and designing cards out of old, used paper. Activities will raise their ecological consciousness and creativity and they will learn why it is important to sort waste and what are the benefits of recycled paper.Radionice se odvijaju u sklopu edukativne kampanje „Skupi, složi, savjesno odloži“ s ciljem educiranja, informiranja i podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog gospodarenja otpadom. Namijenjene su djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Djeca će koristeći stari iskorišteni papir izrađivati novi koji će moći koristiti za crtanje i izradu čestitki. Tijekom radionice kod djece se potiče ekološka osviještenost i kreativnost, ponavljaju kako i zašto treba razvrstavati otpad, te koje su prednosti recikliranog papira.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use