Workplaces as Drivers of Sustainable Development

Workplaces as Drivers of Sustainable Development: informing internally and social media campaing in public

Internal informing among the trade unions on how workplaces can can implement the principle of SD at workplace and become as drivers of sustainable development .Taking part in Finnish government’s social media campaing on SD with #kestävätyö.Viestintä ammattiliitoille kestävän työn periaatteista ja miten työpaikat voivat itse edistää kestävää työtä.Osallistuminen valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen viikon some-kampanjaan omalla tunnuksella #kestävätyö.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use