Working and thinking green in the (Environmental Protection College) lab

The open day will take place in the laboratory of the EPC Velenje. We will discuss climate changes, in particular green roofing in urban environment together with two academic teachers and a student.

At EPC Velenje we will organize an open day with a special event: “Working green in EPC lab”, where we will show how basic research tackles important environmental issues. Together with two academic teachers’ and a student who will show a developed model resembling green roof, visitors will be able to see and hear about latest results of the research and furthermore hear and learn about importance of climate changes while investigating quality of green roof substrates and plants.There are many added values of such event: broader public gets information on importance of environmental profession and joint work between two institutions; people can see results of lab work and get expert explanation on the importance of climate issues and practical advice concerning green roofs in urban environment. Such solutions, especially in polluted areas are important and sustainable. Na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju, skupaj v sodelovanju z Inštitutom za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij, Complementarium, izvajamo praktični projekt ozelenjevanja urbanega okolja. Že skoraj eno leto spremljamo vplive okolja in primerjamo lastnosti dveh različnih substratov v dveh modelih ravnih zelenih streh. V tednu trajnosti bi radi ta dva modela predstavili širši publiki z dogodkom imenovanim: ”Zeleni dan v laboratoriju”, kjer bi s predstavitvijo najnovejših rezultatv raziskave dveh akademskih učiteljic ter diplomskega dela našega študenta, predstavili širši pomen projekta in hkrati spregovorili o problematiki podnebnih sprememb in onesnaženja na eni strani ter zelenih rešitev na drugi strani. Hkrati bi dogodek služil kot prikaz pomembnosti izobraževanja o zelenih poklicih in pomembnih združevanjih ustanov, ki delujejo tako na izobraževalnem nivoju in kot tudi na nivoju ozaveščanja. Poleg tega z izvajanjem takšne dejavnosti in širjenjem informacije o njej, doprinašamo k trajnosti, saj ponujamo rešitve, ki imajo takšen potencial. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use