Wild healing herbs planting campaign

Wild healing herbs will be planted into Gime nature trail medical plants zone in order to raise the biodiversity and to pay attention to the loss of biodiversity issue .

Wild healing herbs will be planted into Gime nature trail medical plants zone in order to raise the nature trails biodiversity, to pay attention to the loss of biodiversity emergency and to educate the young generation about the ancestors knowledge on the usefulness of wild plants having healing purposes. The planting mini-campaign will be performed by students from private Eco-school ZAĻĀ SKOLA and representatives from Valmiera City municipality. 

Gime nature trail is an interacive educational trail in Valmiera city that is located close to schools and it can be used as an open-space natural classroom for the students researching and exploring process and it is also an interesting visiting objects for local inhabitants and cities guests. 

The trail was opened in 2018 and its development is still in the process. The diversity of wild healing herbs that grow there is still to be completed. The planting campaing will be an educational process and a mini-campaing in the meanwhile. Aktualizējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, ceturtdien, 30.maijā, notiks Valmieras pilsētas pašvaldības un Ekoskolas – privātās pamatskolas “ZAĻĀ SKOLA” kopīgi organizēta savvaļas ārstniecības augu stādīšanas zibakcija Ģīmes dabas takā Valmierā.

Interaktīvā Ģīmes dabas taka ir vides izglītības infrastruktūras objekts, kas veidots daudzveidīgai vides un dabas izziņas veicināšanai. To iespējams izmantot kā interaktīvu mācību klasi dažādu dabas zinību tēmu apguvei. Takas objekti sadalīti vairākās tēmās. Daļa no tām ir saistīta ar augu daudzveidību dažādās dzīvotnēs.

Viena no takas daļām stāsta par takā sastopamajiem ārstniecības augiem. Daļa no šiem augiem takā atrodami jau šobrīd. Taču ir augi, ar kuriem taku nepieciešams vēl papildināt. Ārstniecības augu stādīšanas zibakcija būs vienlaikus skolēnu ieguldījums Ģīmes dabas takas pilnveidošanā un bioloģijas un veselības mācību stunda, apgūstot dažādus savvaļā sastopamos ārstniecības augus, to pielietojumu, kā arī ilgtermiņā pētot to augšanas īpatnības.

Ģīmes dabas takas dažādošana ar savvaļas ārstniecības augiem ir dabas daudzveidības saglabāšanas mini-iniciatīva. Gan augu, gan dzīvnieku bioloģiskā daudzveidība šobrīd pasaulē ir ļoti apdraudēta.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use