What on Earth is the matter?- play and interactive workshop about teaching on sustainable development

AINova, institution for adult education situated in Bratislava region/Svätý Jur/SK is organising an event for young people and adults to promote sustainable development.

At the occasion of the European week for sustainable development AINova is organising an event promoting various aspects of sustainable development. The event will start with introduction to the topic. Further, information about recent process is introduced together with the adopted Sustainable Development Goals in 2015. What are SDGs good for? They answer on our question what kind of world we would like to have in the future? After introduction elementary pupils from Svätý Jur with their English language teacher are going to present a short play „What on Earth is the Matter?“ by Sid River, about current environmental problems of planet Earth. Further, AINova will promote results of the European project „Education for Sustainable Development in the Danube region – eSchool4S“. The result of the project is an elaborated on-line course. English speaking students and visitors of AINova will take part in 3 interactive workshops: (1) organic farming, (2) ecologic footprint, (3) sustainability vs. happiness.Pri príležitosti Európskeho týždňa pre udržateľný rozvoj zorganizovala AINova podujatie na propagáciu rôznych aspektov udržateľného rozvoja. Podujatie začne úvodom do problematiky a výsledkami súčasného vývoja - prijatými cieľmi udržateľného rozvoja v 2015. Načo sú nám tieto ciele? Odpovedajú na otázku aký svet chceme v budúcnosti. Na túto odpoveď reagujú aj žiaci zo ZŠ vo Svätom Jure  krátkou divadelnou hrou "What on Earth is the Matter?", ktorú napísal Sid River o súčasných environmentálnych problémoch planéty Zem. AINova predstaví výsledky európskeho projektu "Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne - eSchool4S". Výsledkom projektu je on-line kurz. Anglicky hovoriaci študenti a návštevníci podujatia sa zúčastnia na 3 workshopoch: (1) organické hospodárstvo, (2) ekologický "footprint", (3) udržateľnosť vs. šťastie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use