What Can I Do?

Exhibition on sustainable development regarding sustainable consumption and production (Goal 12) will be held during ESDW. Its aim is to show how to behave responsibly and sustainably as a consumer.

Exhibition on sustainable consumption will be organized in school hall during ESDW. It will consist of short statements of students and their digital posters. The purpose of printed statements is to show how individual  can behave responsibly and sustainably during consumption of different goods (water, food, electricity, clothes etc.). Students had to answer to one simple question: “What can I do to act sustainably as a consumer?”. Posters present the same topic visually – both for students and their families too. Every person attending exhibition will have a chance to validate his/her  consumption habits. Small changes of person’s attitude an behaviour lead to big changes in community!Tijekom Europskog tjedna održivoga razvoja u predvorju škole održat će se izložba o održivoj potrošnji. Postav će sadržavati kratke izjave učenika i njihove digitalne plakate. Svrha otisnutih izjava je pokazati kako se pojedinac može ponašati odgovorno i održivo u potrošnji različitih dobara (vode, hrane, električne energije, odjeće itd.). Učenici su morali odgovori na samo jedno jednostavno pitanje: " Što JA mogu učiniti za održivu potrošnju?". Plakati predstavljaju istu temu vizualno - kako za učenike, tako i za njihove obitelji. Svaka osoba koja razgleda izložbu imat će priliku preispitati svoje kupovne navike. Mala promjena u stavu pojedinca vodi velikim promjenama u zajednici! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use