Water and biodiversity at Can Zam park

A visit to the Can Zam park. During the activity the participants learn about the key role of the water to mantain and promote the vegetal an danimal biodiversity.

The activity consists on a visit to the parc and includes participatory activities which help participants learn about the history of the parc, which are the vegatables and animals at the parc and focus on the importance of green areas with water for the biodiversity.Activitat que dóna a conèixer els beneficis ambientals de les zones verdes urbanes, especialment les que tenen aigua (llac, basses...) pel paper clau en la conservació i foment de la biodiversitat animal i vegetal.A través de diferents dinàmiques pràctiques es dóna a conèixer la història del parc, la vegetació i fauna (ocells, amfibis i rèptils) que hi habiten, el funcionament de les caixes niu i la importància del parc en la connectivitat ecològica amb l'entorn. Els alumnes d'ESO realitzen també una pràctica per calcular l'índex de qualitat del llac naturalitzat de Can Zam i del seu entorn. L'activitat conclou amb una reflexió sobre la incidència de les persones sobre aquest espai i la seva biodiversitat.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use