Waste theater and the waterman

There will be a theater that shows about sustainability and waste. There will also be a show with “the waterman”. Outside the tent it will be games, information, test and much more

This is mainly for children between 3-6 years (7-8 can also be part of the shows).

It will be two shows for the children , one will be about sustainability and waste and the other about water. All the preschools in the municipality are invited and will attend. The tent can take 250 children for each preformance.

Outside there will be information, games, plays and tests preformed by sustainable pedagouges.Det blir ett evenemang för barn mellan 3-6 år (7-8 kan också med glädje se föreställningarna. Det kommer att vara två föreställningar, en om hållbarhet och avfall och en om vatten. All förskolor i regionen är inbjudna och kommer att närvara. Varje föreställning kan ses av 250 barn. Utanför kommer det att finnas information, lekar, spel och små tester som görs av våra miljöpedagoger.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use