Waste School for the Elderly

Teaching and training elderly people to sort waste in a right way. Our teacher will be from the Estonian Environment Ministry. It contains theory and practice.

Older people are very eager to learn and act in the right way. Since waste regulations are in constant change and often communicated via Internet, they don’t have enough information. It’s very important to communicate with them face to face, so that they can get all the answers they need. During the lesson we talk mostly about their everyday waste and where they should throw it to stimulate recycling. We also bring the bag full of everyday waste to make it more realistic. They also have many questions that will be answered by the end of our training.Lääne-Harju vald ja Keskkonnaministeerium korraldavad eakatele mõeldud jäätmekooli sedapuhku Kloogal. Seal selgitatakse üksikasjalikult jäätmete liigiti kogumise põhitõdesid ning et kõik oleks veelgi reaalsem, selleks on ette näidata üks prügikott, kus enam levinud jäätmed sees. Kui sageli keskendutakse keskkonnateadlikkuse suurendamisel just lastele ja noorsoole, siis meie läheneme asjale ka teisest otsast. eakad on väga altid õppima ja agarad sorteerima, kuid nendeni jõudmiseks tuleb kasutada parimat võimalikku kanalit - otsesuhtlust. Koolituse lõpus saavad vastatud kõik pikka aega peas olnud jäätmeteemalised küsimused, mida varasemate eakate jäätmekoolide põhjal on ohtralt.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use