Warsztaty edukacyjne “Wspólnie dla pokoju”

Warsztaty edukacyjne pn. “Wspólnie dla pokoju”

Organization of an educational workshop entitled “Together for peace” organized on the occasion of the exhibition of the Grow up with us Foundation (duration of the exhibition 22.05 – 5.06) entitled “For you a soldier, a fireman, a policeman died, for me a father”. Workshop addressed to soldiers and school youth. Date: May 31 2019, 12:00 – 14:00. Working in groups. Theatre workshops combined with history elements.Organizacja warsztatów edukacyjnych pn. "Wspólnie dla pokoju" w oparciu o wystawę Fundacji Dorastaj z nami (czas trwania wystawy 22.05 - 5.06) pt. "Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata) dla żołnierzy i młodzieży szkolnej w dniu 31 maja br. w godzinach 12:00 - 14:00. Praca w grupach. Warsztaty teatralne połączone z historią. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use