Warsaw Energy Day

We will present ideas for the future smart cities, we turn attention to the need for climate protection, sustainable energy and the environmental protection.

The third edition of the Warsaw Energy Day will be organized on June 05 in Agrykola Park. This year’s topic will include the ideas of the future smart cities, where solutions for climate protection, sustainable energy, public transport and wastewater management and efforts to protect the environment are integrated and harmonious elements for quality of life of inhabitants. The program provides presentations of the latest solutions in the sector of energy including sustainable energy development and transport infrastructure, renewable energy and water and wastewater management (water treatment both as a valuable resource and as a source of energy). We encourage partners engaged in activities in above mentioned field, representing both the scientific and research sector, the business sectors, non – governmental organizations, as well as other of stakeholders to interact and join in the planned events. We expect about 10 000 persons, inhabitants of Warsaw and tourists. Visitors will be able to take part in the interactive games and learn the principles of efficient use of resources in an accessible electronic form and they will take part in scientific experiments. All guests will receive ecological gifts.Trzecia edycja Dnia Energii w Warszawie zostanie zorganizowana 5 czerwca w Parku Agrykola. Tegoroczny temat będzie obejmować idee przyszłych inteligentnych miast, w których rozwiązania dla ochrony klimatu, zrównoważonej energii, transportu publicznego i gospodarki ściekowej i wysiłków na rzecz ochrony środowiska są zintegrowane i stanowią harmonijne elementy jakości życia mieszkańców. Program przewiduje prezentacje najnowszych rozwiązań zrównoważonego rozwoju energetycznego i infrastruktury transportowej, energii odnawialnej i gospodarki wodno-ściekowej (uzdatniania wody zarówno jako cennego zasobu oraz jako źródło energii). W imprezie biorą m.in. udział partnerzy zaangażowani w działalność w wyżej wymienionym zakresie, reprezentujący zarówno sektor naukowo-badawczy, organizacje samorządowe i pozarządowe, a także wszystkie inne zainteresowane ta tematyką podmioty. Spodziewamy się około 10 000 osób, mieszkańców Warszawy i turystów. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w interaktywnych grach i poznać zasady efektywnego wykorzystania zasobów w przystępnej formie elektronicznej i będą brać udział w eksperymentach naukowych. Wszyscy goście otrzymają upominki ekologiczne.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use