Walk, Art & Wine in Volosko (Our activtiy is part of the festival)

Walk, Art & Wine in Volosko is a one day Festival with a tendency of revitalizing a small and picturesque place of Volosko. Zmergo’s program is a part of the festival.

Walk, Art & Wine in Volosko is a one day Festival with a tendency of revitalizing a small and picturesque place of Volosko. Alongside main culture program (artistic exhibitions, concerts, food tastings..) Zmergo produced a program whose goal is to decrease intergenerational differences in a place mostly inhabited with senior citizens. Photoshoot is imagined as a process which improves the relations between younger and older generations with popular culture used as a bridge for developing sustainability (example, grandchild with grandparent, or friends from different age groups) . Also, Association Zmergo (with help of local community) will create an exhibition of old photos with same intergenerational themes according to Zero Waste principles.Walk, Art&Wine in Volosko je jednodnevni festival s tendencijom revitalizacije malog i pitoresknog mjesta Volosko ( u sastavu Opatije). Uz postojeći kulturni program (izložbe, koncerti, kušanje hrane..) Žmergo će predstaviti program čiji je cilj smanjiti  međugeneracijski jaz i generacijske razlike u mjestu (i gradu) naseljenom pretežito stanovništvom treće dobi. Fotografiranje je zamišljeno kao proces koji poboljšava odnose među mlađom i starijom populacijom, pri čemu je popularna kultura most za razvitak održivosti (primjerice, unuci s djedovima i bakama, ili prijatelji iz različitih dobnih skupina). Također, Udruga Žmergo će, uz pomoć lokalaca, postaviti izložbu starih fotogorafija s istom međugeneracijskom tematikom i to po Zero Waste principu s obzirom na težnje uvođenja upravo tih principa u većinu krativnih praksi u Opatiji.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use