Visit of students from Warsaw University of Technology

In program: presentation of work in our refinery and petrochemical plant, information about carreer path, posibility of development for students, also presentation of current projects and investions

Visit of students from Warsaw University of Technology is a educational project implemented as a part of cooperation with the academic environment. This is great opportunity to show students how their work will look in the future. Students learn about career possibilities and development offer at PKN ORLEN. This is also unique ocasion to see refinery and petrochemical plant and learn how our rafinery and petrochemical products are produce. During this visit students participate in inspirational presentations by our experts and find out about current projects and investments, which may have a influence on decisions about their profession in the future.Wycieczka studentów Politechniki Warszawskiej to projekt realizowany w ramach współpracy z środowiskiem akademickim. To doskonała okazja, aby pokazać studentom jak będzie wyglądała ich praca w przyszłości. Studenci poznają możliwości kariery oraz ofertę rozwoju w PKN ORLEN. To także niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć zakład produkcyjny i dowiedzieć się jak powstają nasze produkty rafineryjne i petrochemiczne. Podczas wycieczki studenci uczestniczą w inspirujących prezentacjach prowadzonych przez naszych ekspertów oraz dowiadują się o aktualnie prowadzonych projektach i inwestycjach, co może mieć przełożenia na ich decyzje o wykonywanym zawodzie w przyszłości.   

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use