Visit of good practices of sustainable development and integral green buildings, 5. 6. 2015: Eco silver house in Ljubljana

Visit of good practices of sustainable development in Eco silver house, 5. 6. 2015 in Ljubljana / Ogled dobrih praks trajnostnega razvoja v Eko srebrni hiši, 5.6. 2015 v Ljubljani

AKROPOLA d.o.o, as a leader partner in EE highrise project is inviting to visit example of good practices of sustainable development in nZEB multi-residential building Eco silver house, with a professional explanation of this new building development approach. The visit of Eco silver house will include a presentation, discussion and a tour of the building.

Participation is free. The number of places is limited. Please sign up at: biro@akropola.si

till Thursday 4. 6. 2015, 4 PM.Akropola d.o.o., kot vodja EE highrise projekta vas vabi na obisk skoraj nič energijske večstanovanjske stavbe Eko srebrna hiša kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja s strokovno razlago tega novega razvojno gradbenega pristopa. Obisk Eko srebrne hiše bo vključeval predstavitev, razpravo in ogled objekta

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno. Prosimo prijavite se na naslov: biro@akropola.si

in sicer do četrtka 4. 6. 2015 do 16. ure.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use