Uređenje okoliša Tehničke škole, Rijeka

Učenike potičemo na razvijanje i poticanje ekološkog ponašanja u skladu s obrazovanjem za održivi razvoj – obrazovanje za život, a provodi se tijekom cijele godine kao „eko dan za eko budućnost“.

Our school is located in a ‘concrete environment’ that we continuously garnish with new vegetation. With the action of improving the school’s environment we plan to clean the surroundings, plant new vegetation and decorate the school yard with new vases, benches, tables and waste containers.

Through the activities of this project, we want to connect the abstract concept of sustainable development with activities that directly affect the quality of the school life of current and future generations.

By involving a large number of students in the project of creating the school’s green oasis and by cooperating with the local community, we believe that future generations of students and employees of our school would also be involved and continue with the activities which would place nature in the middle of the ‘concrete jungle’. Naša škola je smještena u „betonskoj okolini“ koju kontinuirano saniramo i obogaćujemo novom vegetacijom. Akcijom uređenja školskog okoliša planiramo čišćenje okoliša, sadnju novih sadnica i uređenje školskog dvorišta novim vazama, klupama, stolovima, spremnicima za otpad.

Kroz aktivnosti projekta želimo povezati apstraktni pojam održivog razvoja s konkretnim i neposrednim aktivnostima koje direktno utječu na kvalitetu boravka u prostoru škole generacija koje se sada u njoj školuju i onih koje će doći.

Uključivanjem velikog broja učenika u projekt održavanja školske zelene oaze te suradnjom s lokalnom zajednicom vjerujemo da bi se i buduće generacije učenika i djelatnika naše škole uključila u održavanje navedenog prostora koji bi odisao prirodom usred „betonske džungle“. Stalnim učenjem i organiziranjem radionica kod učenika razvijamo važnost o očuvanju prirode i stvaranja malih zelenih oaza u gradovima za ugodnije provođenje slobodnog vremena.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use