UPOZNAJ TRADICIJU SVOGA KRAJA

LAG Adrion in cooperation with schools in LAG areas organizes an event named “Meet the tradition of your country”.

Within the framework of the European Sustainable Development Week (ETOR), the LAG “Adrion” in cooperation with  schools in LAG area organizes an event named “Meet the tradition of your country”. The main motive for organizing event is low knowledge of their own culture, heritage and tradition of the region where they live. The aim of the event is to educate children of elementary school and intorduce them traditional vocations, culture, animals, farmers and their products. The children will visit the traditional trade fair, which runs every Tuesday in the Zadvarje municipality. They will also visit the traditional store “Nogalo” and other manufacturers. After finishing the education, children will have free time for taking photos and playing games. U okviru Europskog tjedna održivog razvoja (ETOR), LAG "Adrion" u suradnji s školama iz područja LAG-a organizira događaj pod nazivom "Upoznaj tradiciju svoga kraja". Glavni motiv organiziranja događaja je niska razina znanja djece o kulturi, tradiciji i baštini sredine u kojoj žive. Cilj događaja je educirati i upoznati djecu osnovno školskog uzrasta s tradicijskim zanimanjima, kulturom, životinjama, poljoprivrednim proizvođačima i njihovim proizvodima. Učenici će posjetiti tradicionalni sajam koji se održava svakog utorka na području općine Zadvarje, gdje će se upoznati s tradicionalnim obrtom "Nogalo" i ostalim proizvođačima. Završetkom informativnog obilaska sajma, djeca će imati mogućnost igranja i međusobnog upoznavanja na dječjem igralištu, promatranje vodopada Gubavica te će se zajedno fotografirati kako bi imali uspomenu na ovaj događaj.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use