UNESCO LNC Youth Summer School on SDGs

This UNESCO LNC Youth Summer school will gather youngsters from all regions of Latvia to discuss on SDGs in environmentaly friendly and creative atmosphere.

Through interactive lectures and workshops, UNESCO LNC Youth Summer Schoo aims, firstly, to inform youngsters (15–18 years old) about the UN Sustainable Development Goals, to introduce them with the UN system, the work of UNESCO and other UN agencies and international organizations. Secondly, it aims at providing information and sharing knowledge about globally important issues, such sustainable lifestyles and responsible consumption and production, safeguarding biological diversity and reducing climate change effects. Thirdly, it is important to engage students in the collaborative process of problem solving and consensus building, and to foster leadership and positive engagement through the discussion and debate of the world’s most pressing problems.UNESCO Jauniešu vasaras skola, kas būs veltīta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem vides jomā, tiks organizēta ANO modelēšanas spēles formātā un sniegs iespēju patiesi iejusties diplomātu lomās, kuri pieņem izšķirošus lēmumus par globāliem vides izaicinājumiem, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanu, ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanu, atbildīgu patēriņu un ražošanu u.c. . Tās laikā profesionālu pasniedzēju un augstskolu ekspertu vadībā uzzināsim vairāk par ANO darbību, lēmumu pieņemšanas procesiem, kā arī iepazīsim vides ilgtspējas izaicinājumus, praktiski darbojoties vides izglītības programmā poligonā “Daibe”.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use