UN Sustainable goals- throughout the school year

From Years 1 – 8 pupils pick a UN Sustainable at the beginning of the school year and during the school year and within their curriculum they cover this sustainable goal through their class activities

Within our curriculum we have incorporated the 17 UN sustainable goals. Our teachers during the entire school year, intertwine the goals with their curriculum. Various events, field trips and class activities are all planned on the topic of the UN sustainable goal that the teacher chose for that class for that school year. Each Year prepares presentations and different activities that are presented to the entire school during our Monday assemblies so that children can learn from each other and promote these needed changes in our world. For example, last year our Year 8 pupils had the UN sustainable goal- Zero hunger. During the assembly, they informed us what this goal means and what we can do to help. Also, they have a presentation done where they showed us how we can filter water dirty water using soil. 

We also try to invite guest visitors (who are in some way promotors of the UN sustainable goals) who can also teach and inform children what they can do to help the world first hand. Unutar našeg kurikuluma uključili smo 17 održivih ciljeva UN-a. Naši profesori tijekom cijele školske godine isprepliću ciljeve sa svojim nastavnim planom i programom. Planirana su razna događanja, izleti i razredne aktivnosti na temu održivog cilja UN-a koju je učitelj odabrao za taj razred za tu školsku godinu. Svake godine pripremamo prezentacije i različite aktivnosti koje se prezentiraju cijeloj školi tijekom naših okupljanja ponedjeljkom kako bi djeca mogla učiti jedni od drugih i promicati ove potrebne promjene u našem svijetu. Na primjer, prošle godine naši učenici 8. razreda imali su UN-ov održivi cilj - Nula gladi. Tijekom skupštine upoznali su nas što ovaj cilj znači i što možemo učiniti da pomognemo. Također, napravili su prezentaciju gdje su nam pokazali kako možemo filtrirati prljavu vodu pomoću zemlje.

Također nastojimo pozvati gostujuće posjetitelje (koji su na neki način promicatelji održivih ciljeva UN-a) koji također mogu poučiti i informirati djecu što mogu učiniti kako bi pomogli svijetu iz prve ruke.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use