Tule vägi Vigalas (Relay of the Flame 2019 – Vigala)

Relay of the Flame 2019 – Vigala

The Relay of the Flame of the XXVII Song and XX Dance Celebration is the prelude to the jubilee celebration, which carries the values and power of the Song and Dance Celebration to every corner of Estonia. This tradition will turn 50 in 2019 – the first nationwide relay of the flame took place in 1969 as part of the celebrations of the 100th jubilee of the Song Celebration.

According to the guiding principle of this Song and Dance Celebration “My Fatherland is My Love”, the torch in 2019 will be kept and carried again by the counties, just as it was in 1969. The Relay of the Flame is always a very emotional and memorable event. This time, as the torch moves from one county to another, a lot of people will get the chance to partake in the relay through their personal commitment.Vana-Vigala laululaval toimub kontsert, kus esinevad Vigala laulu- ja tantsurühmad Kivist-Vana-Vigalani. Õhtul väike simman ansambliga Nedsaja Küla Bänd. Süütame tule laululava tõrvikus, külavanemad saavad oma tuled külla viia, kes soovib veel saab ka tule koju haarata. Osavalla esindused peavad kõnet! Tunnustatakse endiseid ja praegusi laulu- ja tantsujuhte. Istutatakse ka tamm, nimel on Vana-Vigalas väga pikk traditsioon olnud koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaagril, praeguseks on seminarlaager küll paar aastat toimunud mujal, kuid tamme istutamine on rahvakultuuri sündmustel siiski traditsiooniks saanud. Sel puhul istutatakse laululava juurde igal aastal tammepuu ja Vigala endise valla tähtsündmuse puhul samuti. Nii on sinna tekkinud juba ilus tammik.


XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.


Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu arm“ lähtudes on 2019. aasta tuletulemisel tule hoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. Tule tulemine on alati väga emotsiooniderohke ja võimsaid elamusi pakkuv suursündmus. Sel korral maakonnast-maakonda liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus tuletulemisest isikliku pühendumise kaudu osa saada.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use