TRAJNOSTNI SODOBNI TRENDI V KMETIJSTVU

Čas, v katerem živimo, terja od nas prilagoditve na podnebne in gospodarske spremembe. Zato je pomembno, da si vsak po svojih močeh prizadevamo razširiti napredna znanja za trajnostno prihodnost.10.30: Rešitve za problem plastike v kmetijstvu – primer LIFE BioTHOP; dr. Barbara Čeh (IHPS), dr. Vesna Žepič Bogataj (TECOS Celje)

11.30: Zelišča, neizkoriščen potencial za povečanje dohodka na malih kmetijah; predstavitev rezultatov javne službe za zelišča in genske banke zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS, mag. Nataša Ferant

12.30: Ekosistemske rešitve v času podnebnih sprememb pri celoviti samooskrbi na manjših kmetijah; ddr. Ana Vovk Korže, Inštitut za promocijo varovanja okolja , v okviru pilotnega projekta Ekomale

14.30: Alternativne poljščine in predstavitev kolobarja na eko kmetijah; dr. Darja Kocjan Ačko, Biotehniška fakulteta, v okviru projekta Ekomale

Lokacija: predavalnica pri Poligonu Zeleni dragulji narave, ogledi na Poligonu

10.00 - 17.00 pri Poligonu zeleni dragulji narave:

Izmenjevalnica semen in znanja; Gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in Ajda Štajerska

Predstavitev knjige in društva - Od lanu do platna; Turistično društvo Destrnik

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use