The sea starts here: Haapsalu

The campaign “The Sea Starts Here”, aimed at improving the health of Estonian rivers, lakes, and the Baltic Sea, and, above all, raising the environmental awareness of the Estonian people.

Maailmakoristuspäev Eestis and Pühapäevane prügikoristus piknikuga invite you to pick up the cigarette butts! The cigarette butt that goes unnoticed by the untrained eye is the No. 1 environmental polluter! In Estonia, about 1 billion butts are thrown into the wild every year and we guarantee that lot of them are located near the Haapsalu Tali

Grab your gloves, old plastic bags and let the marathon begin!Maailmakoristuspäev Eestis ja Pühapäevane prügikoristus piknikuga kutsuvad konisid koristama! Treenimata silmale märkamatuks jääv sigaretikoni on keskkonnasaastaja nr 1! Eestimaal satub igal aastal loodusesse ca 1 miljard suitsukoni ja osad nendest on ka Haapsalu Talisupluskeskuse ümbruses!

Haarakem kindad, vanad kilekotid ja vaatame, kes rohkem saab!

IGA KONI LOEB!

P.S. Võta loomulikult kaasa ka ujumisriided, sest lõpetuseks teeme ühe karastava supluse puhtamas keskuses

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use