The Ostrobothnian Sustainability Week / Hållbarhetsveckan i Österbotten

Ostrobothnian Sustainability Week highlights the theme of sustainability and good examples of sustainable actions to the wider public.

Ostrobothnian Sustainability Week highlights the theme of sustainability and good examples of sustainable actions to the wider public. The week is an arena for discussion about current sustainability issues in the region, and to highlight sustainability work that is done in organisations.

Ostrobothnian Sustainability Week addresses the challenge of sustainable development and circular economy in different sectors by:

Organising a week of sustainability representingresponsible actions. The focus is on ecological, social and economical sustainability.

Inviting and encouraging different sectors, to organise events around the region on sustainability and circular economy bringing forward their own sustainable and responsible acts. Hence, it provides a platform to market own activities and find new customers, not only to buy products but also for behavioural change and ethics.Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram.


Projektets mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Vi vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete.


Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och äger rum v.39.


Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use