The First Local Government Bike Tour in Roztocze

The event aims to familiarize local community with various initiatives in the field of natural and cultural heritage of the region and social development.

The First Local Government Bike Tour in Roztocze – 30 May 2015. We want to familiarize the local community with two projects: Geopark Stone Forest in Roztocze and TRB “Roztocze” which are part of the UNESCO program Man and the Biosphere (MAB) and the World Network of Geoparks. We will present the main objectives of the projects which support sustainable development and help to integrate social and economic development in Lubaczow poviat. The initiative is supported by SRE i SITLiD.This field is required.Select text with a double click to change fonts or add links I Rajd Rowerowy Samorządowców po Roztoczu-30 maja 2015r. Cel - przybliżenie lokalnej społeczności projektów Geoparku Kamienny Las na Roztoczu i TRB „Roztocze”, wpisujących się w programy UNESCO: Człowiek i Biosfera (MaB) oraz Światową Sieć Geoparków. Prezentowane będą założenia w/w projektów wspierających zrównoważony rozwój z poszanowaniem człowieka i przyrody oraz integrujących działania w aspekcie rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu lubaczowskiego. Inicjatywę wspiera SRE i SITLiD.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use