The First Forum of Senior Citizens in the Kujawsko-Pomorskie Province

The First Forum of Senior Citizens will create opportunities for transfer of expertise and exchange of experiences in the field of education in the 50 plus sector.

Cuiavian University in Wloclawek and acting in its structures Kujawsko-Dobrzyński Open University are the organizers 1 KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM of SENIORS, whose main aim next to the exchange of experiences.

We kindly inform that the participation of 1 person in the Forum is 10 PLN.

The Forum participant receives the ID, program materials and meals during the Forum. Please transfer the amount due to the account of KSW No. 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 (Kujawsko-Dobrzyński Cooperative Bank in Wloclawek) with a note Seniors Forum.

Please be advised that the application for participation and any correspondence should be addressed to Ms. M. EVE MURSZEWSKA – Rector’s Plenipotentiary for KSW Open University. Contact: 660 717 051 e-mail: kdutw@ksw.wloclawek.pl.Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku są organizatorami 1 KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM SENIORÓW, którego głównym celem obok wymiany doświadczeń będzie konsolidacja środowiska seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwania różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym.


Informujemy uprzejmie, że koszt udziału 1 osoby w Forum wynosi 10 zł.

Uczestnik Forum otrzymuje identyfikator, materiały programowe Forum oraz posiłek. Należną kwotę prosimy przekazać na konto KSW nr 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku) z dopiskiem Forum Seniorów.

Informujemy, że zgłoszenia udziału i wszelką korespondencję należy kierować do Pani mgr EWY MURSZEWSKIEJ – Pełnomocnika Rektora KSW ds. KDUTW tel. kontaktowy: 660 717 051 adres e-mailowy: kdutw@ksw.wloclawek.pl.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use