The Emajõgi starts here: Tartu

The campaign “The Sea Starts Here”, aimed at improving the health of Estonian rivers, lakes, and the Baltic Sea, and, above all, raising the environmental awareness of the Estonian people.

We know where the most cigarette butts are in Tartu! Maailmakoristuspäev Eestis and Pühapäevane prügikoristus piknikuga invite you to pick up the cigarette butts! The cigarette butt that goes unnoticed by the untrained eye is the No. 1 environmental polluter! In Estonia, about 1 billion butts are thrown into the wild every year and we guarantee that lot of them are located near Pirogov park and Toomemäe!

For the marathon we team up with Tallinn, Võru, Haapsalu and other cities. Grab your reusable gloves, old plastic bags and let the marathon begin!

P.S. Pack your breadcrumbs and apple juice,bcause after the cleanup we will have a picnic on a freshly cleaned lawn!Me teame, kus on Tartus kõige rohkem sigaretikonisid! Maailmakoristuspäev Eestis ja Pühapäevane prügikoristus piknikuga kutsuvad konisid koristama! Treenimata silmale märkamatuks jääv sigaretikoni on keskkonnasaastaja nr 1! Eestimaal satub igal aastal loodusesse ca 1 miljard suitsukoni ja me garanteerime, et suur osa neist asuvad Tartus, Pirogovi pargis ja Toomemäe ümbruses!

Meie konimaratoni paarilisteks on Tallinna, Võru, Haapsalu ja teiste linnade meeskonnad! Haarake korduvkasutatavad kindad, vanad kilekotid ja vaatame, kus konid end peidavad!

P.S. Paki kaasa saiavorm ja õunamahl, sest pärast koristust teeme puhtal muruplatsil pikniku!

IGA KONI LOEB!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use