The educational activity of the middle school Gimnazjum im. Adama Mickiewicza in Brody (lubuskie province) in a cooperation with the forest education centre Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśniej in Jeziory Wysokie leading to promote the ideas of sustainable development.

The educational activity of the middle school Gimnazjum im. Adama Mickiewicza in Brody (lubuskie province) in a cooperation with the forest education centre Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśniej.

The educational activity of the middle school Gimnazjum im. Adama Mickiewicza in Brody (lubuskie province) in a cooperation with the forest education centre Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśniej in Jeziory Wysokie leading to promote the ideas of sustainable development.During European Sustainable Development Week we are running multiple activities:1) 30th May 2016 we invite the students of the third class for a lesson “The Idea of sustainable development”2) 31st May 2016 the students of the second class will sum up the project “Mission. The cosmic vision of the future”. During this project students are going to make parallels between the challenges of people travelling by spaceship and those of people living on Earth.Działania edukacyjne w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach (woj. lubuskie, powiat żarski), we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, mające na celu promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju podejmiemy następujące działania:1) 30 maja gimnazjaliści z klasy trzeciej wezmą udział w lekcji biologii pt. „Idea zrównoważonego rozwoju”;2) 31 maja zostanie podsumowany projekt prowadzony przez uczniów klas drugich gimnazjum pt. „Misja. Kosmiczna podróż przyszłości.” Podczas realizacji projektu uczniowie powinni dostrzec analogie między wyzwaniami, jakie napotkają ludzie podróżujący statkiem kosmicznym, a wyzwaniami obecnych mieszkańców Ziemi. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use