The Climate Advocate Programme

ECO-UNESCO’s Youth Climate Advocate programme is a fantastic opportunity for 12-18 year olds, to become inspirational leaders and advocates in the areas of Climate Justice and Climate Action.

This programme kicks of on the 19th of September with our first online workshop “What is Climate Justice?” followed by “6 Steps to Success (How to lead a action project)” and “Filmmaking with YIFM.” 

We will meet after school, online once a week.. 

As part of the programme, participants will lead local actions and take part in a campaign to inspire and empower others to take climate action and increase awareness about Climate Justice. 

In partnership with NoName Club, Feachtas & Young Irish Filmmakers (YIFM).Cuirfear tús leis an gclár seo ar an 19ú Meán Fómhair lenár gcéad cheardlann ar líne "Cad é ceartas aeráide?" ina dhiaidh sin "6 Chéim chun rath (Conas tionscadal gníomhaíochta a threorú)" agus "Scannánaíocht le YIFM."

Buailfimid le chéile tar éis scoile, ar líne uair sa tseachtain..

Mar chuid den chlár, stiúrfaidh rannpháirtithe gníomhaíochtaí áitiúla agus glacfaidh siad páirt i bhfeachtas chun daoine eile a spreagadh agus a chumasú le gníomhú ar son na haeráide agus le feasacht a mhéadú ar Cheartas Aeráide.

I gcomhpháirtíocht le NoName Club, Feachtas & Young Irish Filmmakers (YIFM).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use