Tervikliku Eluviisi Alused 2023 kursuse tutvustus

Gaia’s Academy will present it’s course “Fundamentals of a holistic life” 2023. The course reoccurs annually on the basis of Ecovillage Design Education (EDE), which focuses on learning the necessary practises for creating community projects basing on holistic lifestyle. The course is systematic and comprehensive basing on Gaia curriculum, which includes four aspects of human […]

Gaia’s Academy will present it’s course “Fundamentals of a holistic life” 2023. The course reoccurs annually on the basis of Ecovillage Design Education (EDE), which focuses on learning the necessary practises for creating community projects basing on holistic lifestyle. The course is systematic and comprehensive basing on Gaia curriculum, which includes four aspects of human acitivity:

  • Ecological- sustainable consumption
  • Economic – social entrepreneurship, community, value-based economy
  • Social – communication and cooperation between groups
  • Outlook on life –


								

Veebiüritusel tutvustatakse Gaia Akadeemia Tervikliku Eluviisi Alused 2023 kursust. Tutvustamas on praegune kohe lõpetav kursus. 10 eelnevalt osalenud inimest jutustamas ning võimalik on esitada küsimusi. 

TEA on rahvusvahelise Ecovillage Design Education (EDE) baasil loodud aastane kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava, mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti:

  • Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
  • Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
  • Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
  • Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel.

Võimalik on veebiüritusega ühineda läbi zoomi-lingi :https://us02web.zoom.us/j/8270209618

Facebooki- event : (2) Tervikliku Eluviisi Alused 2023 kursuse tutvustus | Facebook

Lisainfo: Tervikliku eluviisi alused – Gaia Akadeemia

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use