Tell you root story

Locally based elderly people (after age of 65) will be asked to share their youth stories of activities they and their parents, grandparents did for a living and how life on a Baltic coast was there.

The district of Nica has been famous with its brightest traditional dress and with proudness as main character. Where is it coming from? Can we discover it while listening to the elderly people who have lived here? We live next to the Baltic coast and forest, is that where our living is coming from and why is it so?If the elderly generation will tell their, their parents and grandparents story, perhaps we get to know:a) life stories and experiences from that time;b) these stories has to be saved also for the next generation.Nīcas novads izsenis ir slavens ar savu krāšņo tautastērpu un Kurzemnieku lepnumu. No kurienes tas nāk? Vai to var iemācīties un izprast caur vietējiem iedzīvotājiem, vecāko paaudzi? Mēs dzīvojam pie Baltijas jūras, pie meža, vai tas ir mūsu izdzīvošanas avots un kādēļ jā vai nē? Ja vecākā paaudze padalīsies ar saviem stāstiem par sevi jaunībā, par saviem vecākiem, vecvecākiem, kāda ir dzīve šajā pusē, ir pamats uzskatīt, ka:a) mēs uzzināsim dzīvus stāstus un pieredzes;b) šie stāsti ir "jāiegrāmato", lai arī mūsu bērni tos uzzina.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use