Tehnika zvijanja papirja

S tehniko zvijanja časopisnega papirja boste lahko izdelovali okvirje za fotografije ali slike ter živalske podobe.

As part of the European Sustainable Development Week, the Multi-generational Center SKUPAJ (Together), organizes a workshop, where participants will learn to make picture frames or images with the technique of folding newspapers. The workshop is suitable for children and adults. Material will be taken care of.V sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj Večgeneracijski center skupaj organizira delavnico, na kateri bodo udeleženci dobili s tehniko zvijanja časopisnega papirja izdelovali okvirje za fotografije ali slike ter živalske podobe. Delavnica je primerna za otroke in odrasle. Za material bo poskrbljeno.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use