Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

Week of Education for Sustainable Development this year takes place for the second time and will be implemented throughout Slovenia, organized by members of the Association of training and advisoy centers in Slovenia (ISSS; www.ziss.si/). Its purpose is to through a variety of free events, lectures, workshops and the like. on the topic of sustainability to people closer to the values, behavior and lifestyles required for a sustainable future and develop responsible attitudes towards themselves, others and the environment.Teden izobraževanja za trajnostni razvoj letos poteka drugič in se bo izvajal po vsej Sloveniji v organizaciji članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISSS; www.ziss.si/). Njegov namen je, da preko različnih brezplačnih dogodkov, predavanj, delavnic ipd. na temo trajnosti ljudem približamo vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use