Tartu Rat Race 2017

Rat Race is a sportive charity run for ’’office rats’’, which tends to promote charity and active lifestyle. Run consists of a route in Tartu city center with every kind of funny activities.

Rat Race is a sportive and joyful day on fresh air, which takes place in Tartu for 12th time. This year also the run supports the talented kids of Tartu and Tallinn and their extracurricular education. Tartu Rat Race is a charity event, which profit goes through Tartu kultuurikapital to JCI Toomemäe children’s development fund, which donates for children aged under 18 years from Tallinn and Tartu, who have willingness, force and talent to succeed in a chosen field of culture, sport and education.Rat Race consists of a 3-members team run for 30 minutes. The team should have for a dress-code a suit or a funny costume with matching accessories, for example a briefcase or a mobile phone. Be creative with your outfit and put on comfortable footwear. The whole distance takes a half of an hour of run. You should register for this event. Rat Race on sportlik ja lustakas päev vabas õhus, mis toimub Tartus juba 12. korda. Jooksuga toetatakse ka sel aastal Tartu ja Tartumaa andekaid lapsi ja nende huviharidust.Tartu Rat Race on heategevusüritus, mille tulu läheb läbi Tartu Kultuurkapitali JCI Toomemäe laste ande arengu fondi, mille eesmärk on toetada kuni 18-aastaseid Tartu ja Tartumaa lapsi ja noori, kellel on tahet, jõudu ja annet edasi pürgida valitud huvierialal kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas.Igas võistkonnas võib olla kuni 3 liiget.Osalejate soovituslik võistlusriietus on ülikond või vahva kostüüm koos sinna juurde sobilike aksessuaaridega, näiteks mapp ja mobiiltelefon. Riietusele lähenege loominguliselt, jalga palume panna mugavad jalanõud.Kogu trassi peab läbima maksimaalselt poole tunni jooksul. Üritusele tuleb registreerida. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use