Tartu City Open Championships

2020 Tartu City Open Championships in Separation Master EJL Category 3

08.10.2020 in Kärkna, Tartumaa, Kärna-Kärevere-Kärna on open-traffic road

Competition take-off arrangement

• The competition centre is open from 15.30 to 20.00 on 08.10.2020.

• The path of the fight runs from Kärkna to Kärevere and back. Contestants are dispatched to the track at 1-minute intervals.

• N/M12, N/M14, N/M16 and NJ – start from 16.30.

• MJ, N/ME, Sen1, Sen2, Sen3 + – start from 17.30.

• Starting based on a pre-fixed start sequence regardless of age class.

• In N/M12, N/M14, N/M16 and NJ contestants, the end time is fixed at the turning point.

• On pre-registration (in case of on-site registration in the Secretariat), the contestant shall be assigned a start-up time, which shall be fixed in the start-up protocol.Võistluse stardikorraldus

• Võistluskeskus on 08.10.2020 avatud kella 15.30 kuni 20.00.

• Võistluse rada kulgeb Kärknast Kärevere poole ja tagasi. Võistlejad lähetatakse rajale 1-minutiliste intervallidega.

• N/M12, N/M14, N/M16 ja NJ – start alates kell 16.30.

• MJ, N/ME, Sen1, Sen2, Sen3+ - start alates kell 17.30.

• Starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel vanuseklassist olenemata.

• N/M12, N/M14, N/M16 ja NJ võistlejatel fikseeritakse lõpuaeg pöördepunktis.

• Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) määratakse võistlejale stardiaeg, mis fikseeritakse stardiprotokollis.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use