Tallinna Ülikooli tervisepäev

Tallinn University will organise a health day which includes a lecture and voluntary vaccination

The Tallinn University Health Day turns the Astra researchers’ forum into a large health area.

On Health Day, you can listen to Epp Kärsin’s presentation “Sexuality and awareness – the more wonderful side of life!”, to which everyone interested is invited. The lecture will take place at 13:50 in room A-002.

In addition, those who wish can get vaccinated against influenza and COVID-19, donate blood and take various health tests.

On Health Day, it is possible to visit the Tallinn University gym for free, take part in special offers aimed at university people, etc.Tallinna Ülikooli tervisepäev muudab Astra teadlaste foorumi suureks tervisealaks.

Tervisepäeval saab kuulata Epp Kärsini ettekannet "Seksuaalsus ja teadlikkus – elu imelisem pool!", kuhu on kuulama oodatud kõik huvilised. Loeng toimub kell 13.50 ruumis A-002.

Lisaks sellele saavad soovijad end vaktsineerida gripi ja COVID-19 vastu, loovutada verd ja teha erinevaid tervisealaseid teste.

Tervisepäeval on võimalik tasuta külastada Tallinna Ülikooli jõusaali, saada osa just ülikooli inimestele suunatud eripakkumistest jmt.

 

Rohkem infot kodulehel

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use