Tallinn Energy Day 2020: Global warming and sustainability

A conference about urbanization, climate change mitigation and adaptation, district heating and clean energy. Take part online. Register for the event here: https://forms.gle/EYHcJfMyo5dLkVW79

Climate change is forcing more and more people and businesses to set targets for the ecological footprint

reduction. One of the most practical ways to do this,  is to deal with energy efficiency of buildings. This year

we have focused on resource efficiency and practical measures of adaptation to climate change. Cities’ role in this area is

increasingly important because of the high population density and energy needs of densely populated areas. Stable

home heating, secure electricity supply and smooth transport are integral to today’s urban environment.

Climate change adaptation and energy savings can be addressed on a daily basis by the community, housing association or

at an individual level. A better vision of the future and practical tips will be discussed in Tallinn

Energy Day, because every small supporting activity counts and contributes, and ultimately saves

money, too.Tallinna Energiaagentuur, energiakontsern Utilitas ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

kutsuvad kõiki huvilisi end üritusele registreerima ning olulistel teemadel kaasa rääkima.

Linnastumine, suurenev energiatarbimine, kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemine on

teemad, millega iga Eesti inimene on kindlasti kokku puutunud. Linnadel on selles valdkonnas täita

järjest olulisem roll, sest tiheasustusaladel on palju inimesi ja suur energiavajadus. Stabiilne

kodusoojus, kindel elektrivarustatus ning sujuv transport on tänapäevase linnakeskkonna lahutamatud

osad, mille olemasolu ja vajalikkust paneme tähele üksnes tõrgete korral. Kliimamuutustega

kohanemise ning energiasäästuga on võimalik igapäevaselt tegeleda kogukonna, korteriühistu või

üksikisiku tasandil. Parema tulevikuvisiooni ning praktiliste näpunäidete üle arutletakse Tallinna

Energiapäeval, sest iga väiksemgi toetav tegevus loeb ja annab oma panuse ning lõpuks säästab ka

raha.Kliimamuutused panevad üha rohkem inimesi ja ettevõtteid seadma eesmärke ökoloogilise jalajälje

vähendamisel. Üks praktilisemaid viise on tegelda hoonete energiatõhususega. Selleaastase

energiapäeva fookusesse olemegi tõstnud ressursitõhususe ning kliimamuutustega kohanemist

soosivad säästlikud tegutsemisviisid.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use