Sustainable shopping for clothes

Održat će se predavanje o rezultatima eTwinning projekta Do you care what you wear? u kojemu su se učenici bavili temom brze mode i njezinoga štetnog utjecaja na okoliš te savjesnom kupovinom odjeće.

Last year, third-grade students participated in an eTwinning project Do you care what you wear?, with partners from Spain, Estonia and Greece. The project was based on SDG 12 and the main topic was fast fashion. Students created surveys to examine their own consumer habits, and the results revealed that their attitude to fashion was contrary to the principles of sustainable development. They analyzed the negative impact of fast fashion on the environment and learned how to buy clothes in a conscientious, sustainable manner, and that the clothes they no longer need can be upcycled, repurposed, donated and recycled. They will show some collaborative videos about cult fashion items whose quality they had tested and whose production process (place, materials, working conditions, etc.) they had analyzed.

They will present what they have learned to other students and show how each person can support sustainable development when buying clothes. Učenici 3. razreda prošle su šk. god. sudjelovali u eTwinning projektu Do you care what you wear?, s partnerima iz Španjolske, Estonije i Grčke te obradili temu brze mode (globalni cilj održivog razvoja br. 12). Kroz ankete su ispitali svoje potrošačke navike, a pokazalo se da je njihov stav prema odjeći suprotan postavkama održivog razvoja. Analizirali su negativan utjecaj brze mode na okoliš te uvidjeli da postoje razni načini da kupovini odjeće pristupe na savjestan, održivi način i da odjeću koja im se više ne sviđa mogu preurediti, prenamijeniti, donirati, reciklirati. Prikazat će svoje videouratke o kultnim komadima odjeće kojima su ispitali kvalitetu i analizirali način i mjesto proizvodnje, boje i materijale od kojih je izrađen, uvjete rada ljudi koji ga izrađuju i mogućnosti recikliranja.

Za učenike škole i zainteresiranu javnost učenici će održati predavanje o tome što su naučili te kako svatko načinom kupovine odjeće može doprinijeti održivom razvoju. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use