Sustainable school

We would like to make our school eco-friendly so we are working with schools in France, Romania, Germany, Italy and together we are making our schools sustainable. We’re the participants of Erasmus+.

We would like to make our school garden beautiful so the students are going to plant some flowers and bushes.

We are also making a compost near the school.

We are sorting out the litter and collecting bio-waste to make compost.

We are collecting plastic bottle taps and old papers to help poor and ill people.Chcemy, aby nasza szkoła była jak najbardziej przyjazna środowisku więc nasi uczniowie stworzą ogródek szkolny, posadzą kwiaty i krzewy,

Z bio odpadów stworzymy kompost, który użyźni glebę w ogródku na przyszły rok. Segregujemy w szkole śmieci i zbieramy plastikowe nakrętki i makulaturę z których pieniądze pomogą ubogim i chorym ludziom.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use