Sustainable development in Wroclaw – our common cause

Dedicated short presentations for schools and preschools showcasing different aspects of the sustainable development to be used by teachers in all 260 educational institutions in Wroclaw

The program is aimed at Wrocław schools and preschools. The aim of the program is to raise the awareness of the young residents of the city and their teachers regarding the impact of everyday decisions concerning the use of energy, the use of water, mobility, etc. on the environment.

The program is implemented in the form of educational activities conducted by teachers in educational institutions based on presentations prepared by the employees of the Office for Nature Conservation and Climate Protection.Program jest skierowany do wrocławskich szkół i przedszkoli. Celem programu jest uwrażliwienie młodszych mieszkańców miasta oraz ich nauczycieli, iż codzienne decyzje w zakresie korzystania z energii, wody, sposobu ogrzewania mieszkań, przemieszczania się podejmowane w rodzinach, mają wpływ na jakość powietrza we Wrocławiu i zrównoważony rozwój miasta.

Program jest realizowany w formie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w placówkach oświatowych na podstawie prezentacji przygotowywanych przez pracowników Biura Ochrony Przyrody i Klimatu. Tematyka zajęć wpisuje się w Zielony Kalendarz Edukacyjny.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use