Sustainable development goals – possibilities for better policy in Latvia

Cross-Sectoral Coordination Centre (focal point for the European Sustainable Development Week) is organizing a conference: Sustainable Development Goals – possibilities for better policy in Latvia

The conference aims to identify opportunities and challenges latvia is facing in achieving the UN Sustainable Development Goals,  as well as to offer participants the opportunity to share their views and recommendations on which of the SDGs are our national priorities.Pārresoru koordinācijas centrs Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros 2017. gada 2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 organizē konferenci “Ilgtspējīgas attīstības mērķi – iespējas labākai Latvijas politikai”. Konferences mērķis ir izzināt Latvijas iespējas un izaicinājumus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā, kā arī piedāvāt iespēju dalībniekiem sniegt savu skatījumu un ieteikumus par valsts prioritātēm Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use