Sustainabillity week in Tehnopark Celje

A series of activities and events will be carried out in Tehnopark Celje from 21 September 2022 to 26 september 2022 in order to raise awareness of sustainable development.

As part of the European Week in Sustainable Development, a series of activities and events will be carried out in Tehnopark Celje, which is the largest science and enterteiment center in Slovenia, from 21 September 2022 till 26 September 2022, in order to raise awareness of sustainable development.V okiviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja bomo v Tehno parku Celje od 21.9.2022 do 26.9.2022 izvedli niz aktivnosti in dogodkov z namenom ozaveščanja o trajnostnem razvoju.

Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (European Sustainable Development Week) je vseevropska pobuda za spodbujanje in prepoznavanje dejavnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj. Dogodki potekajo v državah članicah EU. Pobuda je povezana z uresničevanjem leta 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoj, ki na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja, ekonomsko, socialno in okoljsko, in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use